Angående IKT-lærlinger i SÅTE-kommunene

Trysil kommune har et IKT-samarbeid med Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal (SÅTE), der Trysil kommune fra 1.1.2015 har arbeidsgiveransvaret for alt IKT-personell, inkludert lærlinger.

Arbeidssted er den enkelte kommune, også for lærlingene. Det er planer for totalt tre IKT-lærlinger, med arbeidssted i henholdsvis Stor-Elvdal (1), Åmot (1) og Engerdal (1). Det planlegges ikke inntak av IKT-lærling med arbeidssted Trysil i 2015. Kandidater fra både dataelektronikerfaget og IKT-servicefaget vil kunne bli vurdert.