Hedmarks første!

Byggdrifter_Jørgen SkogDen første lærlingen i byggdrifterfaget i Hedmark med bestått fagprøve!

Vi gratulerer Jørgen Bakkehaug som torsdag 9. februar kunne smykke seg med tittelen «Byggdrifter» etter å ha bestått fagprøven. Jørgen er den første lærlingen i Hedmark fylke som har bestått fagprøven i Byggdrifterfaget, og en av de ti første i hele Norge. «Det har vært en lang og omfattende fagprøve», forteller en blid og lettet Jørgen. Han har hatt sin læreplass hos Hedmark Fylkeskommune.

Byggdrifterfaget

Byggdrifterfaget hører innunder utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. Byggdrifterfaget følger et særløp (1+3) hvor elever i faget må følge Vg1 bygg- og anleggsteknikk i skole første året og deretter gjennomføre tre års opplæring i bedrift før de kan avlegge fagprøven.

Tradisjonelt har vaktmestere hatt ansvaret for drift og vedlikehold av bygninger og tilliggende uteområder. Gjennom kjennskap til byggets installasjoner har vaktmesteren vært en nøkkelperson for byggets eiere og brukere. Vaktmesteryrket har ikke hatt krav til formell kompetanse, men har bygget på kunnskap og erfaring fra andre fag. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket. I tillegg til bygg, har byggdrifteren også ofte ansvar for uteområder, som grøntarealer og parkeringsplasser og -anlegg. Moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger gjør byggdrifterfaget spennende og krevende. Moderne bygg har et økt fokus på HMS, ENØK, klimautslipp og miljø, som også er med på å endre arbeidet som vaktmester.
I dag innebærer yrket et betydelig større innslag av elektronikk, teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere. Det er oppgaver som blant annet krever gode IKT-kunnskaper.

En byggdrifter, sørger for at tekniske installasjoner, som for eksempel heiser, brannvarsling, låsesystemer, varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og andre maskinanlegg i bygg fungerer som de skal.

Læreplan i byggdrifterfaget ble gjeldende fra 1. august 2014.

OKKH tilbyr høsten 2017 3 læreplasser i faget, se her: http://www.okkh.org/ledige-laereplasser-i-byggdrifterfaget/

 

Det er stengt for kommentarer.