Hospitering 2014

Gjennom hospiteringsordningen i yrkesfag kan skoler og bedrifter hospitere hos hverandre.
Ved godkjent søknad kan deltagerne få 10 000 kr. Hospiteringen må vare minst 5 dager,
men dagene trenger ikke å være sammenhengende.

Gå inn her for å lese mer og melde deg på hospiteringen. Du kan også laste ned hospiteringsbrosjyre.

Det er stengt for kommentarer.