Hospitering 2016

Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole. Yrkesfaglærere og fellesfaglærere kan hospitere i en bedrift.

Oppholdet må vare i minst fem dager.

Hospiteringen skal være avklart med leder i forkant. Praktisk gjennomføring avtales og planlegges med skolene/bedriftene direkte. Midlene til arbeidsgiver (10.000 kroner) tildeles etter at rapport om hospiteringen er levert. Du kan hospitere når som helst på året.

For påmelding, se her.

Det er stengt for kommentarer.