Satser lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven §4-5.

Satser gjeldene fra 1.7.2015

Foreløpige satser lærlinger og lærekandidater for 2016

Det er stengt for kommentarer.