Hvem er lærekandidat?

Hvis du ikke har forutsetninger for å kunne gå inn i et ordinært læreløp kan du inngå opplæringskontrakt med oss hos en lærebedrift og blir å betrakte som en lærekandidat. Du vil da ta sikte på en mindre omfattende kompetanseprøve enn fag-/svenneprøve og får et kompetansebevis istedetfor fag-/svennebrev.

Som lærekandidat kan det hende at du opplever at du mestrer mer enn hva du i utgangspunktet trodde eller at forutsetningene endrer seg, og det vil da kunne være mulig å konvertere til å bli ordinær lærling og ta sikte på fag-/svenneprøve ved endt læreperiode.