Hvem er lærling?

Lærlingen er både arbeidstaker og under utdanning i lærebedriften samtidig. Skolen er forlatt og lærebedriften overtar ansvaret for opplæringen. Derfor inngås det to avtaler: lærekontrakt og arbeidsavtalen

Lærlingen har de samme rettigheter og plikter som de øvrige arbeidstakerne og i henhold til gjeldende avtaleverk for bedriften. Samtidig har lærlingen også visse rettigheter og plikter etter opplæringsloven.