Kontaktinformasjon

Telefon til administrasjonen:

62 54 45 78 / Marit: 95 22 38 60 /Ann Kristin: 952 83 045

Postadresse:
Postboks 4404, Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse:
Parkgata 64
2318 Hamar

Fakturaadresse:
Fakturamottak, postboks 4043, Bedriftssenteret
2306 Hamar

Kontaktinformasjon til fagkonsulenter finner du her