Kurstilbud for lærebedrifter i Hedmark 2018-2019

Hedmark fylkeskommune tilbyr gratis kurs til alle som skal gi opplæring til lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater eller elever.

Målgruppe er faglig ledere, instruktører, daglige ledere og andre ansatte i lærebedrifter.

Sjekk ut kurstilbudet:

https://www.hedmark.org/meny/vare-tjenester/utdanning/larebedrifter/#heading-h2-7

 

Det er stengt for kommentarer.