Ledige læreplasser i kontorfaget

Hedmark fylkeskommune, Fylkeshuset

0 ledig læreplass
Kontaktperson: Turid Wettre, tlf 907 78 192, turid.wettre@hedmark.org
Elektronisk søknad via denne linken: https://vismadmz01.hedmark.org/recruitment/opening?0

Elverum videregående skole

0 ledig læreplass
Kontaktperson: Ann Kristin Holen, tlf 996 17 134, ann.kristin.holen@hedmark.org
Elektronisk søknad via denne linken: https://vismadmz01.hedmark.org/recruitment/opening?0

Grue Service AS

0 ledig læreplass
Kontaktperson: Tone Hanssen, tlf 976 40 539, tone@grueservice.no

Ringsaker videregående skole

0 ledig læreplass
Kontaktperson: Guri Koht Sørum, tlf 41257211, guri.sorum@hedmark.org
Elektronisk søknad via denne linken: https://vismadmz01.hedmark.org/recruitment/opening?0

Skarnes videregående skole

0 ledig læreplass
Kontaktperson: Hanne Foss, tlf. 97 16 85 83, hanne.foss@hedmark.org
Elektronisk søknad via denne linken: https://vismadmz01.hedmark.org/recruitment/opening?0