Ledige læreplasser i renholdsoperatørfaget

Ringsaker videregående skole

1 ledig læreplass
Kontaktperson: Guri Koht Sørum, tlf 41257211, guri.sorum@hedmark.org
Elektronisk søknad via denne linken: https://vismadmz01.hedmark.org/recruitment/opening?0

Åmot kommune

1 ledig læreplass
Kontaktperson: Susanne Sandsengen Darell, tlf 488 83 292, Susanne.SandsengenDarell@amot.kommune.no