Ledige læreplasser

Medlemsbedriftene i OKINN har følgende ledige læreplasser i 2019

Nye læreplasser legges ut fortløpende

Anleggsmaskinførerfaget  0 ledige læreplasser
Byggdrifterfaget  1 ledig læreplass
Barne- og ungdomsarbeiderfaget  6 ledige læreplasser
Dataelektronikerfaget  0 ledige læreplasser
Helsearbeiderfaget  5 ledige læreplasser
Hestefaget  0 ledige læreplasser
IKT-servicefag  0 ledige læreplasser
Institusjonskokkfaget  7 ledige læreplasser
Kontorfaget  0 ledige læreplasser
Renholdsoperatørfaget  2 ledige læreplasser
Bakerfaget  0 ledig læreplass
Kokkefaget  0 ledige læreplasser