Lønn

Alle lærlinger i kommunesektoren er underlagt en tariffavtale. En tariffavtale er en skriftlig avtale som er inngått mellom arbeidstagerorganisasjonen og arbeidsgiver.

Som lærling blir du avlønnet etter minstelønn som fagarbeider.

En lærling har to års læretid. Det defineres slik i forhånd til lønn:
Ett år med lære og ett år med verdiskapning. Det er det året bedriften «drar nytte»(verdiskapning) av deg du får lønn for, men avlønningen er fordelt over hele læretiden etter en prosentsats.

Oppsummert får du en årslønn fordelt på to år.