Bli medlemsbedrift!

OKKH er et serviceorgan for offentlige og private virksomheter som ønsker å samarbeide om fagopplæring. Våre medlemmer er med på å bedre utdanningstilbudet for ungdom i Hedmark fylke. En av våre viktigste oppgaver er å rekruttere og formidle søkere til læreplasser, og derigjennom bidra til å øke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og styrke kompetansen i offentlig sektor.

Vi vil gjerne ha flere med på laget! Sammen med oss i OKKH kan du være med å forme morgendagens fagarbeidere. Det skal gjøre både din virksomhet og offentlig sektor for øvrig bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Som medlem i OKKH vil du bli godkjent som lærebedrift med alle de fordelene det gir.

Noen av våre viktigste oppgaver:

  • Informerer om fagopplæringsordningen og rekrutterer lærlinger iht bedriftens behov og krav
  • Bidra til at det opprettes flere læreplasser
  • Bistå bedriften med alt det administrative arbeidet knyttet til lærekontrakter og følge opp lærlinger og lærebedriten gjennom hele læretiden
  • Kvalitetsikre opplæringen iht godkjente læreplaner og gjeldende regelverk
  • Arrangere samlinger og kurs
  • Være bindeledd mellom lærling, bedrift, utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter

Vi bistår deg i arbeidet med å utdanne lærlinger til flinke fagarbeidere! Gjennom å legge til rette for en god læretid i form av relevante utfordringer og personlig oppfølging, skal vi bidra til å gjøre lærlingen til en viktig ressurs i din bedrift.