Ny læreplan i helsearbeiderfaget

Det har kommet ny læreplan i helsearbeiderfaget med virkning fra 01.08.2017.  Det vil si at alle OKKHs førsteårslærlinger som har lærekontrakt med oppstart etter 01.07.2017 skal forholde seg til ny læreplan. Se ny læreplan ved å følge denne linken:

https://www.udir.no/kl06/HEA3-02/Hele/Komplett_visning

Vi er i gang med jobben med å oppdatere våre kvalitetssystemer ihht ny læreplan og vi regner med at dette er på plass i løpet av januar 2018.

Det er stengt for kommentarer.