Ny medarbeider

NY MEDARBEIDER
Ann Kristin Farstad er ansatt som fagkonsulent i OKKH fom 1. september 2016.
Hun har fagbrev i ann-k_portrettkontor- og administrasjonsfaget, kurs i fagopplæring og veiledning ved
Høgskolen i Hedmark samt en rekke kurs i ulike administrasjonsprogrammer, designprogrammer
og bruk av sosiale medier.
Ann Kristin har flere års erfaring fra arbeid i opplæringskontor og har tidligere vært engasjert i deltidsstilling for OKKH.
Hun kommer nå fra stillingen som produksjonskoordinator i Ringsakeroperaen.
I tillegg til oppgaver i administrasjonen skal hun ha oppfølgingsansvar for kontorets lærlinger i dataelektronikerfaget, IKT-servicefag og Kontor- og administrasjonsfaget.
Ann Kristin vil også ha ansvar for kontorets hjemmeside og aktivitet på sosiale medier.

Det er stengt for kommentarer.