Nye retningslinjer

Nye retningslinjer fra prøvenemnda i Hedmark for institusjonskokkfaget.

Fagprøve hedmark DEMO

INFORMASJONSMØTE

Planlegging fagprøve institisjonskokkfaget