Plikter og rettigheter som lærling

De lovene og reglene som gjelder i bedrifter og i arbeidslivet, er gjerne ukjente for dem som kommer rett fra skolen. Derfor er det en viktig del av opplæringen at du gjør deg kjent med reglene i arbeidslivet, og at du er klar over at disse reglene gjelder lærlinger og lærekandidater på lik linje med andre arbeidstakere.

Arbeidsreglement

Noen bedrifter er etter arbeidsmiljøloven pålagt å ha et arbeidsreglement. Arbeidsreglementet skal utformes i tråd med de formelle kravene som arbeidsmiljøloven stiller. Som lærling eller lærekandidat har du plikt til å følge reglementet på arbeidsplassen på lik linje med andre ansatte.

Arbeidsmiljøloven

 

Opplæringsloven

Fordi du er under opplæring fortsatt, har du krav på en opplæring som er tilpasset dine evner og forutsetninger, og du skal ha tilgang på PP-tjenesten og spesialundervisning hvis du trenger det. Opplæringen skal ta utgangspunkt i læreplanen for det faget du tar.

Opplæringsloven