Praksisbrevordningen

Praksisbrevordningen er fom aug. 2018 et tilbud alle fylkeskommuner plikter å opprette. Tilbudet er rettet mot praksissterke ungdommer i grunnskolen. Opplæringskontrakten følger egen lokalt utviklet læreplan for faget som et alternativ til VG1 og VG2 i skole. Kontrakten løper i 2år og avsluttes med en praksisbrevprøve. I løpet av læretiden skal praksisbrevlærlingen avlegge eksamen i 3 fellesfag. Normalt vil det være en skoledag pr. uke. Bedriften mottar ordinært BASIS1- tilskudd. Fylkeskommunen trekker ca. 20% av tilskuddet for opplæringstiden i skole.
Hedmark Fylkeskommune formidler aktuelle kandidater, og det vil lette arbeidet dersom det foreligger en oversikt over tilgjengelige lærebedrifter/læreplasser.

Målgruppen

Målgruppen for praksisbrevordningen er elever fra grunnskolen, som er skoletrøtte og praksissterke – og som man antar over tid vil kunne oppnå kompetansemålene ved en mer praktisk opplæring i bedrift.

Er din lærebedrift interessert i denne ordningen, er det fint om dere tar kontakt med oss.

Det er stengt for kommentarer.