Samling for 2.års lærlinger på Terningen Arena fredag 3. november!

Vi inviterer til samling for 2.års lærlinger og faglige ledere i Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

Fredag 3. november 2017, kl 09.00 – 15.00 på Terningen Arena, Elverum

Påmelding til ann.kristin.farstad@hedmark.org innen mandag 16. oktober!

Det er stengt for kommentarer.