Samling for deg med ansvar for lærling!

Samling for ansatte med ansvar for lærlinger og lærekandidater
herunder; faglig ledere, instruktører/veiledere og tilsynspersoner m.fl.
i Fylkestingssalen, Hedmark fylkeshus den 09.03.18 kl. 09.30 -15.15.

Tilsvarende samling for helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget vil bli avholdt 11.april

PROGRAM

09.30 – 09.45        
Velkommen

09.45 – 10.45         
Å være lærebedrift. Roller og oppgaver

10.45 – 11.15           
Underveisvurdering.
Presentasjon av nettkurs; Vurdering i lærebedrift v/Høgskolen i Innlandet

11.15 – 12.00          
Relasjonsbygging mellom faglig leder/veileder og lærling  v/hovedambassadør for Yrkesfagenes år 2018, Marco Elsafadi                      

12.00 – 12.45         
Lunsj              

12.45 – 13.15          
Regler og rutiner for fagprøveavvikling i Hedmark                                      

13.15– 15.15            
Sluttvurdering. Samling i faggrupper med prøvenemndene i ulike fag

Påmelding innen fredag 2.mars 2018 til epost: okkh@hedmark.org

 

Det er stengt for kommentarer.