Fortsatt ledige plasser på sommerskolen

Sommerskole 2012

Et av tiltakene mot frafall i videregående skole i Hedmark er Sommerskolen. Fylkestinget har bevilget midler også i år for å gjennomføre tiltaket.

Årets sommerskole skal gjennomføres på Hamar Katedralskole rett etter skoleslutt med oppstart 25.juni.

Fagene som skal gjennomføres er fellesfag på yrkesfag med lokalgitt eksamen, det vil ikke bli gitt dispensasjon fra utdanningdirektoratet til å gjennomføre sentralgitt eksamen i forbindelse med Sommerskolen.

Elevene kan kun velge et fag og og de vil få ca 60 timer over to uker i det faget.
Fagene som tilbys på yrkesfag: Vg1 matematikk, Vg1 naturfag, Vg2 engelsk muntlig (skriftlig gjennomføres i november), og Vg2 kroppsøving.

For mer informasjon, se på hjemmesiden til fylkeskommunen.