Strukturendring av yrkesfag fra 2020

Fra og med skoleåret 2020/2021 vil det være en endring for yrkesfag. Det vil komme nye læreplaner og 4 nye utdanningsprogram.

Se dokumentet under for mer informasjon:
Struktursendring yrkesfag 2020