TILSKUDD TIL EKSTRA VEILEDNINGSRESSURS

TILSKUDD TIL EKSTRA VEILEDNINGSRESSURS FOR LÆRINGER, PRAKSISBREVKANDIDATER OG LÆREKANDIDATER MED SÆRSKILTE BEHOV ELLER SVAKE NORSKKUNNSKAPER

Det er mulig å søke om ekstra tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater (+Praksisbrevkandidater) under 25år med særskilte behov, eller med svake norskkunnskaper på grunn av kort botid i Norge.
Med kort botid menes inntil 6år inkludert perioden det søkes for.
Det er svært enkelt å søke. Standardisert søknadsskjema finner dere på Utdanningsdirektoratets nettsider. Det må foreligge en sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten av nyere dato. I tillegg til søknadsskjema må det legges ved PPT-uttalelse og en kort beskrivelse av hvordan de ekstra midlene skal brukes.

Søknadsskjema og veiledning finner dere her:

http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-fylkeskommuner/

NB!
OKKHs medlemmer sender sine søknader med dokumentasjon til:

Opplæringskontoret for Kommunesektoren i Hedmark
pb. 4404, Bedriftssenteret
2325 HAMAR

eller på e-post til: marit.liberg@hedmark.org
innen 10.september 2017, da det er OKKH som formelt må stå som søker av midlene.

 

Det er stengt for kommentarer.